Ziraat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ziraat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BİST 30 Endeksi’dir. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak baz alınan endeks olan BİST 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 30 Endeksi + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 28.02.2005
Fon Kodu TZE
Fon Toplam Değeri 5.431.010
Fon Birim Fiyatı 0,030891
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,09%
En Az Alınabilir Pay adedi 500
En Az Satılabilir Pay adedi 500

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki üçüncü işgünü işlem gerçekleşecektir.