Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda TL ve/veya döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi TL ve döviz türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak amaçlanmaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak TL ve döviz cinsi, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, en fazla % 20’ si ise kamu ve/veya özel sektör para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi- Tüm +% 10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt +% 15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit +% 15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken+ %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL+%5 KYD Kamu Enflasyona Dayalı Borçlanma Araçları Endeksi-TÜFEX olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 02.06.2008
Fon Kodu TZT
Fon Toplam Değeri 13.479.307,00
Fon Birim Fiyatı 0,01945
Risk Değeri 3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,000%
En Az Alınabilir Pay adedi 500 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 500 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
09:00 - 13:28 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat
13:30 - 00:00 Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iiş günü ilan edilen Fiyat
00:01 - 08:59 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat