03.09.2019 - Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon''a bağlı Ziraat Portföy Serbest  ( Döviz (  Özel Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1, 1.6, 2.3, 2.4., 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 5.2, 5,6, VI.,6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 8.2, XII  ( madde başlığı (  ve 12.2 nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu''ndan alınan 03/09/2019 tarih ve 12233903 - 305.01.01-E.11370 sayılı izin doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmiş 6.6.6 nolu maddesi ise kaldırılmıştır.