04.03.2020 - Kurucusu Olunan Borsa Yatırım Fonlarımızın Katılma Paylarının Halka Arzına İlişkin Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 12233903-310.01.01-E.2548 sayılı izni ile Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. 


Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 05.03.2020 - 06.03.2020 olarak belirlenmiştir.

Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamelerinin 14. maddesinden ulaşılabilir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.