04.11.2019 - Fon Birleşimlerine İlişkin Duyuru

SPK''nın  04.11.2019 tarihli 12233903-305.01.01-E.13938 sayılı yazısına istinaden ekte belirtildiği şekilde kurucusu olduğumuz

- Ziraat Portföy Katılım Fonu, Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile

- Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonunun, Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu ile 

- Ziraat Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Ziraat Portföy Temmetü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonunun (Hisse Senedi Yoğun Fon), Ziraat  Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile birleşmelerine izin verilmiştir. İş bu birleşmelere ilişkin tablo ekte yer almaktadır. Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.