06.06.2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’den İlanen Duyurulur

Endeks kurallarımız, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 29/03/2018 tarihli 65862138-010-E.265 sayılı, TKBB'nin 250 no’lu Yönetim Kurulu kararı ve 13 no’lu Danışma Komitesi kararı gereğince yeniden düzenlenmiş, Savunma Sanayi şirketleri uygun olmayan faaliyetlerden çıkarılmıştır. Buna istinaden Savunma Sanayi şirketlerinden Aselsan (ASELS) ile ilgili ayrıca Danışma Kurulumuzdan da icazet alınmıştır.

Bu gerekçeyle 07/06/2018 tarihinden itibaren Ziraat Portföy Katılım Endeksi’ne Aselsan (ASELS) dahil edilmiştir. 

Ayrıca Endeksimizden Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi (MEPET) çıkarılmıştır.