17.09.2019 - İzahname Değişiklikleri Hakkında Duyuru

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 24/04/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 471066 sicil numarası altında kaydedilerek 30/04/2015 tarih ve 8811 sayılı sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/09/2019 tarihinde onaylanmıştır.