30.03.2020 - Kurucusu olunan Borsa Yatırım Fonları’nın takip ettiği endekslerdeki 01.04.2020-30.06.2020 dönemi için gerçekleşen değişiklikler hk.

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları''nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü''nce ;  BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı ikinci üç aylık dönemi için  ( 01.04.2020-30.06.2020 (  ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.