ZPY Katılım Endeksi

Ziraat Portföy Katılım Endeksi ( ZPYKAT )  ; Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören şirketler ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören GMYO ve GSYO’ndan, A, B ve C listelerinde yer alan ve Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, Ziraat Portföy Araştırma Birimi tarafından Endeks Kuralları çerçevesinde yapılır. Buna göre, endekste faaliyet alanı faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve diğer faize dayalı faaliyet alanları), alkollü içecek, kumar, şans oyunu, domuz eti ve benzer gıda, basın, yayın, reklam, turizm, eğlence, tütün mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti olmayan şirketler bulunur.

Endeks kuralları gereği endekse girecek şirketler bazı finansal oranları sağlamak zorundadır. Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %33’ten, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %33’ten ve yukarıda bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5’ten az olması gerekmektedir. Bu kurallara uygun hisse senetlerinden, Danışma Kurulumuzun onayını almış, halka açık piyasa değeri en yüksek ilk 70 şirket endeksimizde yer almaktadır. Endeks Danışma Kurulu ISFA Academy’dir. Endeks hesaplayıcısı Borsa İstanbul A.Ş. olup veri dağıtımı Borsa İstanbul tarafından yapılmaktadır.

Ziraat Portföy Katılım Endeksi’nin, Endeks Değerleri, Endekste yer alacak payların seçimi ve mülkiyet hakkı Ziraat Portföy’e aittir.