Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF ZRE20

Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF ZRE20

Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle "Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Getiri Endeksi'ni takip eder.

Takip edilen endeks ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ve "Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Temel Kuralları "ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Kodu ZRE
Fon Toplam Değeri 101805072,48
Fon Birim Fiyatı 127,256341
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,25
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Gösterge fiyat tablosu için tıklayınız

Birincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar

Fon katılma paylarının oluşturulması veya geri alınması fonun birincil piyasa işlemini oluşturur. Fon katılma payı oluşturulması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların bir araya getirilmesi ve portföy saklayıcısına teslimi suretiyle asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma payı oluşturulması sürecidir.

Katılma paylarının geri alınması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma paylarının portföy saklayıcısına iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların teslim alınması sürecidir.

Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 40.000 paydır.

Fon katılma paylarının BIST’te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon’un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu’nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

Birincil piyasa işlemlerine ilişkin ayrıntılı esaslar fon izahnamesinin altıncı bölümünde yer almaktadır.

İkincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar

Fon katılma paylarının BIST’de alım satımı, fonun ikincil piyasa işlemlerini oluşturur. İkincil piyasa işlemleri BIST’in düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu esaslara özetle aşağıda yer verilmiştir:

Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi’nin 16. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak “BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda işlem görmeye başlar.

BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı” işlem kurallarına www.borsaistanbul.com internet adresinden ulaşılabilir.