ZP8 Fon'un Dönüşümü Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-48884 sayılı yazısı ile kurucusu ve yöneticisi olunan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Ziraat Portföy Kehribar Katılım Serbest (TL) Fon’un (Fon) Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon'a dönüşümüne izin verilmiş olup dönüşüme ilişkin izahname tadil metni onaylanmıştır.

Dönüşüm işlemi 07.03.2024 tarihinde gerçekleşecek olup birleşme tarihinden itibaren ekteki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.