Borsa Yatırım Fonu BYF Nedir?

Borsa yatırım fonu, katılma payları BIST’te işlem gören, fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya sadece nakdin teslimi suretiyle katılma payı oluşturabilen ya da katılma paylarının iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya sadece nakdin alınmasına imkan veren, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Yatırım Fonları gibi BYF'lerde yatırımcıların;hisse senetlerine, bonolara, diğer varlıklara veya bu yatırımların bir kombinasyonuna yatırım yapmasını sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı tüzel kişiliği olmayan mal varlıklarıdır.

Yatırım Fonlarından farklı olarak; BYF'lerin katılma payları, gün boyunca Borsa İstanbul A.Ş.'de fon toplam değeri üzerinden hesaplanan piyasa fiyatıyla işlem görür.


BORSA YATIRIM FONUNUN AVANTAJLARI NELERDİR?

1-) Borsada İşlem Görme

 • Hisse Senedi gibi işlem görür, günlük alım satım imkanı sağlar
 • Aracı Kurum vasıtası ile alınıp-satılır.
 • Yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir.
 • Kısa pozisyon alınabilir, kredili işlemlere konu edilebilirler.
 • Birincil piyasada fon katılma belgesi oluşturulması ve geri alınması süreçleri ayni takas esasına göre yapılır.

2-) Endeks Takibi

 • Bir endeks, sektör veya stratejinin performansını yansıtmaktadır
 • Varlık dağılımı, bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir.
 • Getiri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir.
 • Vadeli İşlem sözleşmelerine kıyasla temettü avantajı vardır.
 • Tek bir enstruman satın alarak endeksi takip etme imkanı verir, yatırımcıya temsil edilen sepete hızlı yatırım yaparak zamanlama imkanı sunar.

3-) Şeffaflık

 • Varlık yapısı günlük olarak açıklanır.
 • Yatırımcıya şeffaf olarak portföy yapısını takip etme imkanı sağlar
 • Endeks değişim dönemlerinde portföy değişir .

4-) Anlık Fiyat Takibi

 • Anlık piyasa fiyatı oluşur, yatırımcıya sürekli izleme imkanı sunar, gün sonunda değerleme yapılır
 • Fiyat endeksin fiyat değişimlerini belirli bir korelasyon ile yansıtır.
 • Piyasa fiyatının yanı sıra kurucu tarafından 15 saniyede bir teorik Net Aktif Değeri açıklanır.