Kap Duyurusu

21.10.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirdiğimiz KAP duyurusu ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Türkiye sermaye piyasalarında yatırım fonu ürün çeşitliliğini sağlama vizyonumuz kapsamında kurduğumuz Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) portföyüne, S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi içerisinde hisse senetleri yer alan 7 farklı ülkede yatırım gerçekleştirileceği ve bu ülkelerin pek çoğunda Türkiye’de kurulu yatırım fonları daha önce işlem gerçekleştirmediğinden, Fon portföyüne yapılacak işlemlerde operasyonel zorluklar yaşanabileceğinin tarafımızca öngörüldüğü ifade edilerek, Fon katılma paylarının ihraç tarihi olarak açıkladığımız 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle fon katılma paylarının TEFAS platformunda işlem görmeksizin bir süre Kurucu olarak Fon’a tahsis edilen avans ile test amaçlı işlemler gerçekleştirileceği açıklanmıştı. 
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz test işlemleri tamamlanmış olup, Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu katılma payları 2 Ağustos 2022 tarihi itibariyle TEFAS platformunda işlem görmeye başlayacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.