11.09.2023 Tarihinde ZNG Fonunun ZBJ Bünyesinde Birleşmesi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve 12233903-305.01.01-40117 sayılı yazısı ile kurucusu ve yöneticisi olunan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 11.09.2023 tarihinde gerçekleşecek olup birleşme tarihinden itibaren ekteki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.