Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşümü hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks takibinden çıkarılarak yatırım stratejisi değiştirilmeksizin dönüşümüne izin verilmiş olup bu kapsamda Fon'un yeni unvanı Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlenmiştir.

Değişikliğe ilişkin izahname tadil metni için tıklayınız