SGMK Portföy Yönetimi Karar Alma Süreci


Ziraat Portföy Araştırma Birimi tarafından günlük ve haftalık düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı makro ekonomik ve politik gelişmelerin paylaşılıp portföy yöneticileri ile beraber gündemin değerlendirildiği toplantılar karar sürecinin temelini oluşturur.

Araştırma Birimi tarafından düzenlenen, Portföy Yönetim Biriminin  katılımı ile  gerçekleştirilen haftalık strateji komitesinde geçtiğimiz haftanın verileri ve haberlerinin üzerinden geçilir; önümüzdeki hafta takip edilecek veriler ve gelişmeler paylaşılır. Alternatif Senaryolar bazında alınacak aksiyonlar portföy yöneticileri ile belirlenir.

Ziraat Bankası Hazinesi, Ziraat Katılım Hazinesi ve Ziraat Yatırım; Ziraat Portföy Araştırma Birimi ile koordineli çalışarak araştırma raporlarından ve piyasa öngörülerinden faydalanılır.

Ziraat Finans Grubu haricinde diğer yatırım kuruluşları, servis sağlayıcıları ve veri sağlayıcılarından gönderilen raporlar ve düzenlenen toplantılara katılımla piyasanın da görüşleri yatırım sürecinde etkili olur.

Ayda bir yapılan performans değerleme toplantısında; portföylerin dağılımı, performansları, emsal fonlara göre pozisyonlanmaları analiz edilir.

SPK tebliği ve kanuna, yatırım komitesi kararlarına, strateji bant aralıklarına, likidite, yoğunlaşma ve önceden belirlenmiş kredi risk limitlerine uyumluluk; portföy yöneticisi tarafından göz önünde bulundurulan risk yönetimi ilkeleridir.