Hisse Senedi Portföy Yönetimi Karar Alma Süreci

Günlük olarak piyasa gelişmelerinin takip edildiği toplantılar düzenlenir.

Haftalık düzenlenen strateji komitesi toplantısı karar sürecinin temelini oluşturur.

Strateji Komitesi’nde gerek yurtiçi gerek yurtdışı ekonomik gündem maddeleri tartışılır ve kapsamlı bir veri seti analiz edilir.

Fon Yöneticileri hızlı konjonktür değişimlerinden kaynaklanan piyasa koşullarında Strateji Komitesi haricinde toplantılar düzenleyip kararları revize edebilirler. Revize edilen kararlar en geç aynı günün sonunda yatırım komitesine yazılı olarak bildirilir.

Ziraat Portföy Araştırma Birimi’nin hazırladığı raporlar, yatırım ve karar alma sürecinde önemli rol oynar.

Piyasa analizinde şirket içi verilerin dışında sektördeki şirketler tarafından gönderilen raporlar ve yorumlar da analiz edilir

Analist toplantılarına katılım ve şirket ziyaretleri ile şirketler ve sektör hakkındaki son gelişmelerin takibi ve değerlendirmesi yapılır. Temel analize dayanan değerleme çalışmalarının da bulunduğu raporlar hazırlanır ve portföy yöneticileri ile paylaşılır.

Portföy yönetimi yapılırken aşağıdaki risk yönetimi ilkeleri portföy yöneticisi tarafından yapılan her işlemde göz önünde bulundurulur:

  • SPK tebliği ve kanununa uyumluluk
  • Yatırım Komitesi kararlarına uyumluluk
  • Strateji Bant aralıklarına uyumluluk
  • Likidite, yoğunlaşma ve önceden belirlenmiş piyasa ve kredi risk limitlerine uyumluluk