Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)

Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)

Fon Özet Bilgileri

Fon Stratejisi

Döviz fiyatlarına paralel bir getiri sağlamak fonun hedefidir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fonun yatırım öngörüsü doğrultusunda fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek faize dayalı olmayan varlık ve işlemlerden döviz cinsi olarak ise; Türk Devleti, İl Özel İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen ortaklık payları, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsi sukuk ve BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği sukuklar dahil döviz cinsi ortaklık payları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör Sukukları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapabilecektir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 KYD Eurobond Endeksi-USD-TL +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-USD +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı EndeksiEUR olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 10.09.2015
Fon Kodu ZPF
Fon Toplam Değeri 3.029.442,37
Fon Birim Fiyatı 1,220402
Risk Değeri 5
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,0038%
En Az Alınabilir İlk Pay adedi 5
En Az Alınabilir Pay adedi sonrası asgari alım adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+3) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+4) Günü (T+2) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
09:00 - 13:28 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat
13:30 - 00:00 Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat Talep tarihinden sonraki dördüncü iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat
00:01 - 08:59 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat