08.04.2019 - Fon Birleşim ve Devirleri Hk.

Halk PortFöy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Halk Portföy Kısa Vadeli Kira Serifikaları Katılım Fonu, Halk Portföy Para Piyasası Fonu, Halk Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon, Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile bazı maddeler hakkında değişiklikler ile ilgili bilgi hakkında detaylar için