24.01.2019 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin devralınması

Halk Portföy Yönetimi A.Ş.  ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün (kül) halinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması Sermaye Piyasası Kurulu'nun  18.01.2019 tarih 12233903-350.07-E.889 sayılı yazısı ile olumlu karşılaşmıştır. Şirketlerin birleşme işlemleri 31.01.2019 tarihinde tamamlanacaktır.