16.01.2017 - Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu İzahnamesinin VII.7.1.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.01.2017 tarih ve 12233903-305.04-E328 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

Değişiklik 16.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.