27.06.2019 - Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT) 2019 1. Gözden Geçirme Sonuçları

Ziraat Portföy Danışma Kurulu’nun (İSFA) onayı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi tarafından belirlenen ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT) 2019 1. çeyrek gözden geçirme çalışması sonucu ZPYKAT endeksinden çıkan ve endekse giren şirketler aşağıdaki gibidir;

ZPYKAT endeksinden çıkan şirketler; ADESE, ALCTL, ALKA, BNTAS, DGATE, GOZDE, MRSHL, OZGYO, PNSUT, SAFKR, TMSN ve VAKKO

ZPYKAT endeksine giren şirketler; ACSEL, AGYO, ESCOM, FORMT, KERVT, KRSTL, NIBAS, PKART, PRZMA, SANEL, VERUS ve YKGYO

ÇOK ÖNEMLİ NOT: ZPYKAT endeksi içerisinde kalmaya devam eden, AKCNS, ERBOS, GOODY ve YATAS Ziraat Portföy İcazet Listesi Kriterleri’ni ilk kez karşılamayan şirketlerdir. Bu şirketlerin Ziraat Portföy İcazet Listesi’nden çıkartılması için gelecek 3 aylık dönem sonu değerlendirmesinde de kriterleri karşılayıp karşılamadığı dikkate alınır. Eğer şirketler iki dönem arka arkaya kriterleri karşılamıyorsa listeden çıkartılır. İlgili şirketin ortaklık payları için kriterlerin karşılanmadığı ilk dönemde portföy yöneticilerinin insiyatifinde taşınan pozisyonlar korunabilir, fakat yeni pozisyon için alım yapılamaz.

Endeksin yeni hali 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.

Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.