30.03.2017 - Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz), Ziraat Portföy Katılım Fonu, Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu, Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu, Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu, Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon izahnamelerinin VII.7.1.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30.03.2017 tarih ve 12233903-305.04- E.4046 sayılı izin doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmiştir.