20.03.2017 - Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2017 tarih ve 02233903-305.01.02.E.1293 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleştirme işlemi 20.03.2017 tarihinde gerçekleşecek olup, ayrıntılar ektedir.