10.04.2017 - Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve E.3072 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Birici Değişken Fonu'nun, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy İkinci Değişken Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleştirme işlemi 10.04.2017 tarihinde gerçekleşecek olup, ayrıntılar ektedir.