Fon Katılma Payı İhraç Tarihi Güncellemesi Hakkında

Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 08.11.2021 olarak açıklanmış olup, 25.10.2021 olarak güncellenmiştir.

​​​​​​​Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Türkiye sermaye piyasalarında yatırım fonu ürün çeşitliliğini sağlama vizyonumuz kapsamında kurduğumuz Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) portföyüne, S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi içerisinde hisse senetleri yer alan 7 farklı ülkede yatırım gerçekleştirecektir. Bu ülkelerin pek çoğunda Türkiye’de kurulu yatırım fonları daha önce işlem gerçekleştirmediğinden, Fon portföyüne yapılacak işlemlerde operasyonel zorluklar yaşanabileceğini öngörmekteyiz. 
Bu kapsamda, yatırımcıların faydası düşünülerek Fon katılma paylarının ihraç tarihi olarak açıkladığımız 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle Fon katılma payları TEFAS platformunda işlem görmeye başlamayacak olup, bir süre Kurucu olarak Fon’a tahsis edeceğimiz avans ile işlemler gerçekleştirilecektir. İlgili piyasaların işleyişleri ve operasyonlarında yaşanabilecek sorunların taraflarca görülmesi ve çözümlenmesi sonrasında Fon katılma payları KAP’ta yeniden ilan edilecek tarih itibariyle TEFAS platformunda işlem görmeye başlayacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.